18 листопада 2015 року Кабмін України приняв постанову №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності ”

Відповідно до діючого законодавства України ліцензування охоронної діяльності – сфера компетенції МВС України.

Пунктом 1 урядової постанови №960 затверджується, що “Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності (далі – ліцензія), а також організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження охоронної діяльності”.

Таким чином, втратив формальну актуальність наказ МВС України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” №365 (від 15.04.2013 р.) – наказом МВС України №81 (від 23.02.2016 р.) втратив чинність.

Діюча ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ №960 (від 18.11.2015 р.) З ДОДАТКАМИ (+ зразки заяви та інших документів для ліцензування).

Згідно урядової постанови, в Україні охоронну діяльність можуть здійснювати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці (далі – ФОП) – на підставі ліцензії та у разі відповідності вимогам, передбаченим Ліцензійними умовами. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до органу ліцензування відповідну заяву. До заяви про отримання ліцензії додаються, зокрема, копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи). Якщо ФОП відмовився від прийняття реєстраціного номера облікової картки платника податків – з відміткою про це відповідного контролюючого органу.

Також додаються документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів.

Щодо фахівця з організації заходів охорони – копію підтвердження його відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14 Ліцензійних умов, а також видані в установленому порядку копії документів, що підтверджують:

 • проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду
 • відсутність обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків
 • копію паспорта громадянина України
 • копію трудового договору або витяг з трудової книжки, завірені суб’єктом господарювання.

Щодо персоналу охорони (за наявності) – список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії, підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою. А також – підтвердження відповідності охоронника кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 15 Ліцензійних умов, і видані в установленому порядку копії документів, що підтверджують:

 • проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду
 • відсутність обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків
 • копію паспорта громадянина України
 • копію трудового договору або витяг з трудової книжки, завірені суб’єктом господарювання.

Також до заяви про отримання лізензії додаються:

 • відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності)
 • відомості про наявність спеціальних засобів
 • відомості про наявність транспорту реагування.

Окремим додатком до заяви у двох примірниках складається опис документів, що додаються.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА