Дії, які заборонені охоронним підприємствам і фахівцям охорони під час організації та провадження діяльності в Україні

Нормативні запобіжники встановлені, зокрема, статтею 10 Закону України “Про охоронну діяльність” та пунктом 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України №960 від 18.11.2015 р.).

Під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється:

 • придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами
 • використовувати не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби охорони, засоби радіозв’язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю, здоров’ю громадян, довкіллю
 • використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до МВС, СБУ, Управління державної охорони, Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих або інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів
 • створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами
 • розголошувати відомості про вжиті заходи до організації та провадження охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку з провадженням такої діяльності (крім випадків, передбачених законодавством)
 • приховувати відомості про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони
 • охороняти фізичну особу, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх учинити
 • вчиняти дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію
 • брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження
 • вчиняти дії, спрямовані на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання
 • охороняти об’єкти, включені до переліку особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями
  • відповідний перелік визначається в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України
 • застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби – крім випадків учинення зловмисниками нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору – проти:
  • жінок з явними ознаками вагітності
  • осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності
  • малолітніх осіб
  • осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності.
 • застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб (крім випадків самооборони, самозахисту).
 • використовувати в охоронній діяльності у громадських і загальнодоступних місцях службових собак без провідника собаки.

НОРМАТИВНІ ЗАПОБІЖНИКИ | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА