Легальне застосування КВЕД зобов’язує до його коректної інтерпретації учасників охоронного ринку України.

В актуальному КВЕД надання охоронних послуг регламентовано секцією N («Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування»), а точніше – розділом 80 цієї секції «Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань». В більшості випадків легальне здійснення господарської діяльності, означеної в цьому розділі, в обов’язковому порядку потребуватиме ліцензування, зокрема, в МВС України.

NB! Загалом для коректного прочитання КВЕД та легальної охоронної діяльності необхідно враховувати загальний регуляторний контекст здійснення охорони. Зокрема, законодавством України до охоронних підприємств встановлено організаційні, кадрові, технологічні вимоги та низку обмежень щодо способів та засобів охоронних заходів, застосування зброї персоналом охорони, інструментарію детективної діяльності тощо.

До охоронної діяльності, власне, розділ 80 секції N КВЕД* відносить три класи – 80.10, 80.20 та 80.30.

КЛАС 80.10 – «Діяльність приватних охоронних служб», а саме:

 • послуги тілоохоронців
 • послуги охоронців
 • патрулювання на вулицях
 • інкасація та перевезення грошей та інших коштовних речей за допомогою персоналу або устатковання для захисту подібного майна під час транспортування
 • використання броньованих автомобілів
 • послуги детекторів брехні
 • послуги зі зняття відбитків пальців.

КЛАС 80.20 –”Обслуговування систем безпеки”, а саме:

 • моніторинг або дистанційний контроль електронних систем безпеки (охоронна та пожежна сигналізація), у тому числі їх установлення й технічне обслуговування
 • установлення, обслуговування, ремонт і регулювання механічних та електронних захисних пристроїв, сейфів і споруд безпеки для здійснення контролю та дистанційного спостереження.

Підрозділи, які здійснюють обслуговування систем безпеки, можуть бути також залучені до продажу цих систем, механічних або електронних запірних пристроїв, сейфів і споруд.

КЛАС 80.30 – “Проведення розслідувань”, а саме:

 • діяльність із розслідування та діяльність детективів
 • будь-яка діяльність приватних детективів незалежно від типу клієнта або цілей розслідування.

*Низка видів діяльності, пов’язаних із охороною, регламентується іншими кодами КВЕД.

Так, зокрема, класи 80.10 та 80.20 розділу 80 секції N не включають в себе:

 • діяльність із підтримки громадського порядку та безпеки (84.24)
 • установлення систем безпеки (охоронні та протипожежні сигналізації) без здійснення моніторингу за ними (докладніше – 43.21)
 • роздрібну торгівлю електронними сигналізаційними системами, механічними або електронними запірними пристроями, сейфами та спорудами в спеціалізованих складах, без діяльності з їх контролю, установлення або обслуговування (47.59)
 • консультування з питань безпеки (74.90)
 • послуги з виготовлення дублікатів ключів (95.29) тощо.

АКТУАЛЬНИЙ КВЕД | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА