Застосовуються до охоронної діяльності з використанням пункту централізованого спостереження

18 листопада 2015 року Кабмін України приняв постанову №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”. Цей документ регулює порядок ліцензування, яке є обов’язковим для охоронних підприємств; встановлює до них обов’язкові до виконання кадрові та організаційні вимоги. А у разі застосовуння пункту централізованого спостереження – ще й технологічні вимоги. Усі ліцензіати зобов’язані виконувати вимоги Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії – їм відповідати.

Таким чином, в Україні суб’єкти охоронної діяльності – у разі використання пункту централізованого спостереження – зобов’язані, поміж іншого, забезпечувати:

 • цілодобовий режим чергування операторів такого пункту
 • наявність транспорту реагування
 • ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення тощо), що передбачає збереження запису про відповідну подію протягом не менш як 30 діб
 • наявність резервної персональної електронної обчислюваної машини
 • наявність джерела безперебійного резервного живлення.

При цьому пункт централізованого спостереження повинен розташовуватися у нежилому приміщенні і бути обладнаним:

 • системою цілодобової аудіореєстрації звукового фону операційного залу такого пункту і телефонних розмов у режимі реального часу з обсягом архівації запису не менше ніж за 14 діб
 • системою відеоспостереження за операційним залом з цілодобовою реєстрацією відеоінформації у режимі реального часу з обсягом архівації запису не менше ніж за 14 діб
 • аудіовідеопереговорним пристроєм і засобами технічної укріпленості, які унеможливлюють доступ до приміщення пункту централізованого спостереження сторонніх осіб.

ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ:

 • ДО ЗБЕРІГАННЯ ЗБРОЇ ТА ПАТРОНІВ
 • ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ЦІННИХ ВАНТАЖІВ
 • ДО ОХОРОНИ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ
 • ДО ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТУ РЕАГУВАННЯ

ДОКЛАДНІШЕ: ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА