Як мають охороняти небезпечні та цінні вантажі, згідно нормативів охорони автомобільних перевезень

Пункт 9 розділу організаційні вимоги Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (затверджені урядовою постановою №960 від 18.11.2015 р.) зобов’язує охоронні підприємства здійснювати охорону під час перевезення автомобільним транспортом (якщо йдеться про небезпечні та цінні вантажі) з використанням:

  • транспорту реагування
  • автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги” (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння)

Організація охорони зазначених вантажів та контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього функцій здійснюються фахівцем з організації заходів охорони.

Для охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення суб’єкт охоронної діяльності формує групу з охорони у складі не менше двох осіб та визначає старшого такої групи, про що суб’єкт охоронної діяльності видає відповідний наказ.

НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ЦІННІ ВАНТАЖІ | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА