ССTV на підприємстві: базові принципи організації

0
104

Є такий ефективний інструмент безпеки – ССТV. Йдеться не про Центральне телебачення Китаю (розшифровка абревіатури ССТV – Chinese Central Television – міститься в Вікіпедії). Сlosed Circuit Television – це система відеоспостереження замкнутого контуру. Таке відеоспостереження – на відміну від системи громадського телемовлення – не призначений для ретрансляції інформації на загал.

Автор: Сергій КРАВЧУК, провідний технічний фахівець групи компаній СТЕЛС-1

CCTV – Сlosed Circuit Television – конструюється для вирішення наступних завдань:
– охорона території підприємства від несанкціонованого проникнення;
– захист виробничих, складських та інших приміщень, запасів сировини, готової продукції, устаткування та інших матеріальних цінностей від крадіжок (в тому числі – працівниками підприємства);
– технологічний контроль, моніторинг дотримання норм безпеки;
– аналіз ефективності роботи співробітників підприємства;
– верифікація позаштатних ситуацій в реальному часі з метою адекватного оперативного реагування;
– логістичне протоколювання і аналітика;
– забезпечення відеоархіву подій (для прийняття управлінських рішень, додаткової доказової бази для правоохоронців) та інше.
 

За матеріалами авторської експертної публікації в Журналі головного інженера №6 (2019)

Правильно сконструйована система ССTV забезпечує цілодобовий візуальний контроль над об’єктом, що охороняється (в тому числі – дистанційний), мінімізує час реагування на НС і інциденти.

Для правильного конструювання ССTV необхідно:

1 сформулювати управлінські завдання впровадження системи;
2 – грамотно організовувати систему відеоспостереження технічно;
3 – належним чином юридично оформити впровадження системи.

Нехтування будь-яким з трьох принципів конструювання ССTV часто зводить нанівець сенс впровадження такої системи на підприємстві.