Ключові критерії відповідності охоронних фірм та ліцензійні вимоги до охоронної діяльності

18 листопада 2015 року Кабмін України приняв постанову №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”. Цей документ регулює порядок ліцензування, яке є обов’язковим для охоронних підприємств; встановлює до них обов’язкові до виконання кадрові вимоги, організаційні, а у разі застосування пункту централізованого спостереження – ще й технологічні. Усі ліцензіати зобов’язані виконувати вимоги Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії – їм відповідати.

Таким чином, в Україні суб’єкти охоронної діяльності зобов’язані, поміж іншого:

 • мати у своєму штаті (філії, іншому відокремленому підрозділі) фахівеця (фахівців) з організації заходів охорони. Така вимога не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які самі є відповідними фахівцями, згідно встановлених критеріїв.

При цьому:

 • під час прийняття на роботу фахівець (фахівці) з організації заходів охорони подає (подають) документи, перелічені у пункті 17 Ліцензійних умов
 • зазначений фахівець повинен мати один з освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів
  • вищу освіту і стаж роботи не менше 3-х років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, СБУ; або стаж не менше 3-х років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до Законів, та відомчої воєнізованої охорони
  • вищу освіту і стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності не менше 3-х років або стаж не менше 3-х років на посадах, відповідальних за напрям охорони
  • вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності не менше 3-х років.
 • охоронники, охоронці повинні входити до штату суб’єкта охоронної діяльності та залежно від об’єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці №336 від 29 грудня 2004 р. Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам документально підтверджується згідно із законодавством.
 • працівники, залучені до роботи на пункті централізованого спостереження, повинні входити до штату суб’єкта охоронної діяльності та подати необхідні для прийняття на роботу документи, передбачені абзацами третім – шостим пункту 17 Ліцензійних умов
  • освітня підготовка персоналу пункту централізованого спостереження, який спостерігає за станом систем передавання сповіщень, повинна бути не нижче повної загальної середньої освіти
  • професійна підготовка персоналу пункту централізованого спостереження забезпечується суб’єктом охоронної діяльності.
 • персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які:
  • досягли 18-річного віку
  • пройшли відповідне навчання або професійну підготовку
  • уклали трудовий договір із суб’єктом охоронної діяльності (входять до штату суб’єкта охоронної діяльності).

Під час прийняття на роботу ліцензіат зобов’язаний отримати від зазначених осіб необхідні видані у встановленому порядку документи, що підтверджують:

 • проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду
 • відсутність непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості за скоєння умисних злочинів
 • відсутність обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків
 • громадянство України (копію паспорта)
 • набуття відповідної кваліфікації.

Охоронна діяльність провадиться лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктами 15 і 17 Ліцензійних умов.

КАДРОВІ ВИМОГИ | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА