Ключові критерії відповідності охоронних фірм та ліцензійні вимоги до охоронної діяльності

18 листопада 2015 року Кабмін України приняв постанову №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”. Цей документ регулює порядок ліцензування, яке є обов’язковим для охоронних підприємств; встановлює до них обов’язкові до виконання організаційні вимоги, кадрові, а у разі застосування пункту централізованого спостереження – ще й технологічні. Усі ліцензіати зобов’язані виконувати вимоги Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії – їм відповідати.

Таким чином, в Україні суб’єкти охоронної діяльності зобов’язані, поміж іншого:

 • повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі зміни таких даних ліцензіат не пізніше одного місяця з дня їх настання подає органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім даних щодо персоналу охорони, що містять інформацію про загальну кількість персоналу охорони та рівень його кваліфікації, про зміну яких органу ліцензування повідомляється щороку до 15 вересня (станом на 1 вересня)
 • забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
 • зберігати відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони згідно з вимогами частини другої статті 12 Закону України “Про охоронну діяльність”
 • надавати послуги з охорони власності та громадян на підставі письмових цивільно-правових договорів охорони, які укладаються за наявності в замовників охоронних послуг документів, що підтверджують їх повноваження на володіння (користування) об’єктом охорони на законних підставах, а також правомірність перебування майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони
 • розміщувати на видному місці на центральному посту стаціонарного об’єкта (за згодою замовника охоронних послуг), який охороняється персоналом охорони, інформацію про найменування ліцензіата, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, дату і номер рішення про видачу ліцензії.

Суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний повідомляти негайно у будь-який можливий спосіб територіальному органу Національної поліції:

 • про факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються
 • про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони
 • про виявлення ознак кримінального правопорушення, порушення громадського порядку.

До прибуття працівників правоохоронних органів вжити всіх можливих заходів для охорони місця події та збереження слідів злочину, виявлення очевидців і фіксації їх персональних даних. Після прибуття працівників правоохоронних органів персонал охорони зобов’язаний діяти за їх вказівкою.

В разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику – негайно викликати екстрену (швидку) медичну допомогу та надавати першу долікарську допомогу.

Суб’єкт охоронної діяльності забезпечує:

 • наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов’язків посвідчень, оформлених відповідно до вимог частини четвертої статті 11 Закону України “Про охоронну діяльність”
 • виконання функції з охорони майна за обов’язкової наявності на одязі персоналу охорони ознак належності до відповідного суб’єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами щодо найменування юридичної особи (або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця)
 • дотримання порядку застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, зазначених у статті 16 Закону
 • використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону
 • необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг.

ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ:

 • ДО ДОГОВОРІВ ОХОРОНИ
 • ДО ЗБЕРІГАННЯ ЗБРОЇ ТА ПАТРОНІВ
 • ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ЦІННИХ ВАНТАЖІВ
 • ДО ОХОРОНИ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ
 • ДО ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТУ РЕАГУВАННЯ

ДОКЛАДНІШЕ: ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА