Статті 75-101 | Верховна Рада України |

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Розділ IV. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 • Стаття 75
  • Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.
 • Стаття 76
  • Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.
  • Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
  • Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
  • Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.
  • Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років.
 • Стаття 77
  • Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
  • Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
  • Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.
 • Стаття 78
  • Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
  • Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
  • Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
  • У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.
 • Стаття 79
  • Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
  • “Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”.
  • Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
  • Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
  • Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.
 • Стаття 80
  • Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.
  • Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
  • Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
 • Стаття 81
  • Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
  • Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:
  • 1) складення повноважень за його особистою заявою;
  • 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  • 3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  • 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
  • 5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
  • 6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;
  • 7) його смерті.
  • Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
  • Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, – судом.
  • У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
  • У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.
 • Стаття 82
  • Верховна Рада України працює сесійно.
  • Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
  • Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
  • Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.
 • Стаття 83
  • Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
  • Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
  • У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
  • У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
  • Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  • У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
  • Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
  • Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  • Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
 • Стаття 84
  • Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.
  • Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
 • Стаття 85
  • До повноважень Верховної Ради України належить:
  • 1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
  • 2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
  • 3) прийняття законів;
  • 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
  • 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
  • 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
  • 7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
  • 8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  • 9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
  • 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
  • 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
  • 12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
  • 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;
  • 13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
  • 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
  • 15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
  • 16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
  • 17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
  • 18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
  • 19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;
  • 20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  • 21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
  • 22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
  • 23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
  • 24) встановлення державних символів України;
  • 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади;
  • 26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України;
  • {Пункт 27 частини першої статті 85 виключено на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}
  • 28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • 29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
  • 30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
  • 31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
  • 32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
  • 33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;
  • 34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
  • 35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
  • 36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;
  • 37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
  • Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
 • Стаття 86
  • Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
  • Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов’язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.
 • Стаття 87
  • Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.
 • Стаття 88
  • Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.
  • Голова Верховної Ради України:
  • 1) веде засідання Верховної Ради України;
  • 2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів;
  • 3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
  • 4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
  • 5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
  • Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
 • Стаття 89
  • Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.
  • Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
  • Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.
  • Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
 • Стаття 90
  • Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
  • Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
  • 1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
  • 2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
  • 3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
  • Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
  • Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
  • Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
 • Стаття 91
  • Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.
 • Стаття 92
  • Виключно законами України визначаються:
  • 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина;
  • 2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;
  • 3) права корінних народів і національних меншин;
  • 4) порядок застосування мов;
  • 5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку;
  • 6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; екологічної безпеки;
  • 7) правовий режим власності;
  • 8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;
  • 9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
  • 10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
  • 11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян, засобів масової інформації;
  • 12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;
  • 13) територіальний устрій України;
  • 14) судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури;
  • 15) засади місцевого самоврядування;
  • 16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
  • 17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;
  • 18) правовий режим державного кордону;
  • 19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;
  • 20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
  • 21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;
  • 22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.
  • Виключно законами України встановлюються:
  • 1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
  • 2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;
  • 3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;
  • 4) порядок використання і захисту державних символів;
  • 5) державні нагороди;
  • 6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;
  • 7) державні свята;
  • 8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.
  • Законом України оголошується амністія.
 • Стаття 93
  • Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
  • Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.
 • Стаття 94
  • Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
  • Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
  • У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
  • Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.
 • Стаття 95
  • Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
  • Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
  • Держава прагне до збалансованості бюджету України.
  • Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.
 • Стаття 96
  • Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.
  • Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
 • Стаття 97
  • Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.
  • Поданий звіт має бути оприлюднений.
 • Стаття 98
  • Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.
  • Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом.
 • Стаття 99
  • Грошовою одиницею України є гривня.
  • Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.
 • Стаття 100
  • Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
  • Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
 • Стаття 101
  • Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.