Статті 69-74 | Вибори. Референдум |

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Розділ IIІ. ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

 • Стаття 69
  • Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
 • Стаття 70
  • Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
  • Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
 • Стаття 71
  • Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
  • Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
 • Стаття 72
  • Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
  • Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 • Стаття 73
  • Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
 • Стаття 74
  • Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.