Служба судової охорони: права та повноваження

0
152

4 квітня 2019 року Вища рада правосуддя затвердила Положення про Службу судової охорони. Очікується, що в 2019-2020 роках Служба візьме під охорону всі суди та судові установи в Україні.

Відповідні Рішення Вищої ради правосуддя оприлюднині на офіційному сайті. Фактично ці нормативні акти завершують оформлення законодавчого підгрунтя для імплементації четвертої глави Розділу XI Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. Нагадаємо, що відповідні статті 160-165 цього Закону регламентують функції, права, повноваження та обов’язки Служби судової охорони, яка мала запрацювати в повній мірі ще з 1 січня поточного року (згідно Перехідних положень документу). Фактично – у зв’язку з ліквідацією спецпідрозділів “Грифон” органів МВС України – виконання завдань забезпечення громадського порядку в судах та їх охорони тимчасово покладені на підрозділи Національної поліції України та Національної гвардії України.

Водночас виконання означенних завдань (включно з забезпеченням безпеки суддів, учасників судових процесів тощо) діюче законодавство відносить до повноважень саме Служби судової охорони.

Для здійснення повноважень співробітникам Служби судової охорони надається право:

 • вимагати пред’явлення документа, що посвідчує особу, від людей, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя (далі – приміщень)
  • перевіряти документи та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи у приміщенні створює загрозу безпеці суддів (або інших працівників системи правосуддя), порушення громадського порядку
  • обмежувати допуск осіб до приміщень
 • здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень
  • шляхом візуального огляду та огляду речей
  • проведення по поверхні вбрання спеціальним приладом або засобом
 • затримувати осіб, які незаконно проникли (або намагаються це зробити) до приміщень
  • перевіряти документи, що посвідчують особу
  • здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд речей, які є при них
  • передавати затриманих правоохоронним органам.
 • не допускати громадян до окремих приміщень
  • вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх
  • тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю (якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу)
 • використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України, одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності за письмовим запитом Голови Служби (або його заступників) відомості, необхідні для здійснення повноважень
 • вживати заходи з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, членів їхніх сімей, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна суду, органів і установ системи правосуддя
 • застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису
 • оглядати територію, будинки, приміщення суду, органів і установ системи правосуддя
 • залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх працівників, співробітників, військовослужбовців, технічні та інші засоби