Пункти 1-3 | Прикінцеві положення |

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ”

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8)

Цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян.

Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
  2. {Пункт 2 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}
  3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
    • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
    • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
    • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.