Статті 18-19 | Взаємодія суб’єктів охоронної діяльності з правоохоронними органами та громадськістю |

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ”

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8)

Цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян.

Розділ V. ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 • Стаття 18. Організація взаємодії з правоохоронними органами
  • 1. Суб’єкти охоронної діяльності та правоохоронні органи можуть спільно організовувати взаємодію і надавати взаємодопомогу у діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку.
  • 2. Заходи із взаємодії з правоохоронними органами не можуть порушувати зобов’язання суб’єктів охоронної діяльності за договором щодо надання послуг з охорони.
 • Стаття 19. Форми взаємодії з правоохоронними органами
  • 1. Суб’єкти охоронної діяльності організовують взаємодію з правоохоронними органами у формі:
   • 1) проведення спільних нарад, консультацій;
   • 2) обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень;
   • 3) інших не заборонених законодавством заходів за умови, що не порушуються права та обов’язки суб’єктів господарювання і здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.