| Технологічні вимоги |

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 18 листопада 2015 р. № 960

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження охоронної діяльності

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

19. У разі використання суб’єктом охоронної діяльності пункту централізованого спостереження він забезпечує:

  • цілодобовий режим чергування операторів такого пункту;
  • наявність транспорту реагування;
  • ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення тощо), що передбачає збереження запису про відповідну подію протягом не менш як 30 діб;
  • наявність резервної персональної електронної обчислюваної машини;
  • наявність джерела безперебійного резервного живлення.

20. Пункт централізованого спостереження повинен розташовуватися у нежилому приміщенні і бути обладнаним:

  • системою цілодобової аудіореєстрації звукового фону операційного залу такого пункту і телефонних розмов у режимі реального часу з обсягом архівації запису не менше ніж за 14 діб;
  • системою відеоспостереження за операційним залом з цілодобовою реєстрацією відеоінформації у режимі реального часу з обсягом архівації запису не менше ніж за 14 діб;
  • аудіовідеопереговорним пристроєм і засобами технічної укріпленості, які унеможливлюють доступ до приміщення пункту централізованого спостереження сторонніх осіб.